Informace pro osoby, které nárokují náhradu škody vůči Krajské správě a údržby silnic

Pokud při Vašich cestách po pozemních komunikacích utrpíte škodu, je zde určitá možnost, že ji vedle havarijní pojistky, může hradit KSÚS. Tato možnost nicméně není nárokovým správním řízením, za které je mnohdy považována, ale jedná se o stejný postup, jako kdyby Vám škodu způsobil řemeslník při opravě bytu, nebo jednání uličníka ze sousedství, který Vám v rámci zápalu hry vysklil míčem okénko automobilu.

 

Stejně jako v takových případech, je vždy na Vás, coby poškozeném či poškozené, abyste doložili:

  1. Způsobenou škodu (prasklá pneumatika, zlomenina nohy, rozbité čelní sklo automobilu…)
  2. Příčinu způsobené škody (výmol, ledovka, spadlý strom…)
  3. Souvislost mezi způsobenou škodou a její příčinou (to, že pneumatika praskla najetím do konkrétního výmolu, k úrazu došlo v místě doložené ledovky, byl to konkrétní strom z konkrétního místa, který spadl na čelní sklo)

 

Aby KSÚS uhradila Vaši škodu, musí za ni dle zákona odpovídat. Dokázání trojice uvedených skutečností je přitom základní podmínkou pro to, aby se o takové zákonné odpovědnosti vůbec mohlo začít hovořit. Zákon jej vyžaduje za všech okolností. V případě, že poškozený neprokáže tuto trojici skutečností, nastává takzvané neunesení důkazního břemena, které je spojeno se ztrátou sporu.

 

KSÚS proto také uvedenou trojici skutečností zkoumá na prvním místě. Není přitom obvyklé, aby v tomto směru vyzývala poškozené k doplnění podkladů. Pokud však rozhodne na základě nekompletních podkladů, a poškozený dokazování posléze doplní, může dojít i ke změně postoje k odpovědnosti za danou škodu. Musí se však jednat o důkazy nové, nikoliv o opětovné zaslání důkazů původních, byť jinou cestou.

 

Jelikož KSÚS škodu nahrazuje z peněz, které jsou jí svěřeny Středočeským krajem, tyto transakce podléhají velmi intenzivnímu přezkumu. Náhradou škody, za kterou KSÚS ze zákona neodpovídá, by KSÚS překročila kompetence, jež jí vyhradil zákon a zřizovatel. Případná náhrada by mohla být následně přeúčtována přímo zaměstnanci, který škodní nárok nesprávně uznal. I z toho důvodu se Vašim škodním nárokům věnují odborníci z našeho právního oddělení, kteří se na danou problematiku specializují.