Kontakty

Telefonní seznamy naší organizace

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
IČ: 00066001 ; DIČ: CZ00066001 
Datová schránka: ID a6ejgmx 
E-mail: podatelna@ksus.cz

Datové zprávy a e-maily jsou přijímány pouze v následujících formátech: formát .doc, formát.docx, formát.rtf, formát.xls, formát.xlsx, formát.pdf, formát.jpg.

Velikost jedné zprávy nebo e-mailu včetně příloh je omezena na maximálně 10MB.

pondělí: 8:00 - 11:30 x 12:00 - 13:30 
středa:  10:30 - 11:30 x 12:00 - 16:00

úsek ředitele
Ing. Jan Lichtneger ředitel
jan.lichtneger@ksus.cz +420 722 972 529
Kancelář číslo
Říčany
Kamila Černá asistentka ředitele + nájmy
kamila.cerna@ksus.cz +420 724 536 249
Kancelář číslo
Říčany
Ing. Lucie Čudová personalistka, BOZP
lucie.cudova@ksus.cz +420 606 035 926
Kancelář číslo
Kolín
Petra Kučerová tisková mluvčí
petra.kucerova@ksus.cz +420 608 110 043
Kancelář číslo
Říčany
Ing. Lukáš Svoboda, Ph.D. rozvoj silniční sítě a externí financování
lukas.svoboda@ksus.cz +420 739 327 213
Kancelář číslo
Říčany
Mgr. Sabina Kolocová vedoucí zakázek
sabina.kolocova@ksus.cz +420 773 785 922
Kancelář číslo
Říčany
Bc. Lukáš Balog technik zakázek
lukas.balog@ksus.cz +420 778 531 990
Kancelář číslo
Říčany
Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA náměstek pro oblast investic
ales.cermak@ksus.cz +420 702 021 917
Kancelář číslo
Říčany
Petr Heinrich vedoucí ekonomického oddělení - zástupce ek. náměstka
petr.heinrich@ksus.cz +420 602 287 492
Kancelář číslo
Benešov
Ing. Jaroslava Jurková ekonomická náměstkyně
jaroslava.jurkova@ksus.cz +420 724 258 289
Kancelář číslo
Kolín
Tomáš Račák náměstek pro externí financování
tomas.racak@ksus.cz +420 724 581 689
Kancelář číslo
Kolín
Ludmila Poupětová technicko-provozní náměstek - Kladno, Mnichovo Hradiště
ludmila.poupetova@ksus.cz +420 602 204 364
Kancelář číslo
Říčany
Ing. Milan Fiala technicko-provozní náměstek - Kutná Hora, Benešov
milan.fiala@ksus.cz +420 601 159 691
Kancelář číslo
Říčany
Bc. Miroslav Dostál vedoucí mostních techniků
miroslav.dostal@ksus.cz +420 778 532 514
Kancelář číslo
Kolín
Bc. Josef Tesař technik zakázek
josef.tesar@ksus.cz +420 702 010 794
Kancelář číslo
Říčany
Technicko správní úsek - západ
Ludmila Poupětová technicko-provozní náměstek - Kladno, Mnichovo Hradiště
ludmila.poupetova@ksus.cz +420 602 204 364
Kancelář číslo
Říčany
Bc. Renata Matějková asistentka + technik zakázek
renata.matejkova@ksus.cz +420 724 111 845
Kancelář číslo
Říčany
Karel Motal vedoucí oblasti Kladno
karel.motal@ksus.cz +420 723 500 384
Kancelář číslo
Kladno
Lenka Chmelová vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště
lenka.chmelova@ksus.cz +420 736 623 720
Kancelář číslo
Mnichovo Hradiště
Martin Tuček admin.spis.služba, správce GIS
martin.tucek@ksus.cz +420 736 623 740
Kancelář číslo
Mnichovo Hradiště
Jiří Rechcígl technik sběr dat, passport
jiri.rechcigl@ksus.cz +420 778 542 519
Kancelář číslo
Mnichovo Hradiště
František Ečer silniční technik - pozemky
frantisek.ecer@ksus.cz +420 720 061 021
Kancelář číslo
Říčany
Ing. Vladimír Hrubeš silniční technik, pozemky
vladimir.hrubes@ksus.cz +420 736 623 729
-
Technicko správní úsek - východ
Ing. Milan Fiala technicko-provozní náměstek - Kutná Hora, Benešov
milan.fiala@ksus.cz +420 601 159 691
Kancelář číslo
Říčany
Bc. Marie Procházková asistentka
marie.prochazkova@ksus.cz +420 702 247 875
Kancelář číslo
Říčany
JUDr. Luděk Beneš vedoucí oblasti Benešov
ludek.benes@ksus.cz +420 725 144 165
Kancelář číslo
Benešov
Petr Holan vedoucí oblasti Kutná Hora
petr.holan@ksus.cz +420 724 706 242
Kancelář číslo
Kolín
Provozní úsek
Tomáš Račák náměstek pro externí financování
tomas.racak@ksus.cz +420 724 581 689
Kancelář číslo
Kolín
Radek Salač oblastní provozní technik - zástupce vedoucího oblasti KH
radek.salac@ksus.cz +420 724 997 622
Kancelář číslo
Kolín
Jiří Šrankota oblastní provozní technik - zástupce vedoucího oblasti BN
jiri.srankota@ksus.cz +420 724 216 636
Kancelář číslo
Benešov
Jiří Procházka vedoucí techniků oblasti BESIP
jiri.prochazka@ksus.cz +420 724 877 630
Kancelář číslo
Kolín
Luboš Novotný technik oblasti BESIP
lubos.novotny@ksus.cz +420 727 908 795
Kancelář číslo
Kolín
Zdeňka Mikolášková technik oblasti BESIP
zdenka.mikolaskova@ksus.cz +420 720 306 857
Kancelář číslo
Benešov
Lukáš Chalupa technik oblasti BESIP
lukas.chalupa@ksus.cz +420 721 113 263
Kancelář číslo
Kolín
Tomáš Řeháček provozní cestmistr - cyklostezky
+420 702 228 252
Kancelář číslo
Kolín
Gabriela Dymáková silniční technik, dendrolog
gabriela.dymakova@ksus.cz +420 607 207 477
Kancelář číslo
Kolín
Ing. Zdeněk Mečíř inspektor silniční sítě
zdenek.mecir@ksus.cz +420 602 577 642
Kancelář číslo
Kolín
Bohumil Taraba oblastní provozní technik - zástupce vedoucího oblasti KL
bohumil.taraba@ksus.cz +420 602 375 608
Kancelář číslo
Kladno
Karel Sulek oblastní provozní technik - zástupce vedoucího oblasti MH
karel.sulek@ksus.cz +420 602 739 774
-
Mostní úsek
Bc. Miroslav Dostál vedoucí mostních techniků
miroslav.dostal@ksus.cz +420 778 532 514
Kancelář číslo
Kolín
Ing. Milan Jeřábek mostní technik KH
milan.jerabek@ksus.cz +420 724 342 788
Kancelář číslo
Kolín
Ing. Jiří Čapek mostní technik KH
jiri.capek@ksus.cz +420 728 290 934
Kancelář číslo
Říčany
Ing. Michal Šťastný mostní technik KL
michal.stastny@ksus.cz +420 725 997 995
Kancelář číslo
Kladno
Miroslav Knopp mostní technik KL
miroslav.knopp@ksus.cz +420 702 288 935
Kancelář číslo
Kladno
mostní technik BN
Kancelář číslo
Benešov
Stanislav Pohunek mostní technik BN
stanislav.pohunek@ksus.cz +420 778 701 437
Kancelář číslo
Benešov
Miroslav Týnek mostní technik MH
miroslav.tynek@ksus.cz +420 736 623 728
Kancelář číslo
Mnichovo Hradiště
Jan Boček mostní technik MH
jan.bocek@ksus.cz +420 724 342 787
Kancelář číslo
Mnichovo Hradiště
Mgr. Michaela Humlová administrativní pracovník
michaela.humlova@ksus.cz +420 722 951 443
-
Ekonomický úsek
Petr Heinrich vedoucí ekonomického oddělení - zástupce ek. náměstka
petr.heinrich@ksus.cz +420 602 287 492
Kancelář číslo
Benešov
Ing. Jaroslava Jurková ekonomická náměstkyně
jaroslava.jurkova@ksus.cz +420 724 258 289
Kancelář číslo
Kolín
Hana Havlíčková, MBA vedoucí správy majetku
hana.havlickova@ksus.cz +420 778 524 153
Kancelář číslo
Kolín
Věra Heinrichová hlavní účetní
vera.heinrichova@ksus.cz +420 602 336 238
Kancelář číslo
Benešov
Bc. Barbora Zajícová administrativní pracovník, škody
barbora.zajicova@ksus.cz +420 602 175 864
Kancelář číslo
Praha
František Poupě technik dopravy
frantisek.poupe@ksus.cz +420 602 148 907
Kancelář číslo
Kladno
Jaroslava Kaucká, DiS archivářka
jaroslava.kaucka@ksus.cz +420 601 156 210
Kancelář číslo
Benešov
Jana Svejkovská správkyně majetku
jana.svejkovska@ksus.cz +420 724 032 525
Kancelář číslo
Kladno
Jana Marková správa majetku
jana.markova@ksus.cz +420 601 128 986
Kancelář číslo
Kolín
Josef Hofmiler správce majetku, budovy
josef.hofmiler@ksus.cz +420 702 219 821
Kancelář číslo
Kolín
Dita Hozmanová správce majetku
dita.hozmanova@ksus.cz +420 702 247 791
Kancelář číslo
Kolín
Ing. Hana Králová finanční účetní
hana.kralova@ksus.cz +420 778 482 862
Kancelář číslo
Kolín
Hana Tvrdíková mzdová Účetní
hana.tvrdikova@ksus.cz +420 602 720 719
Kancelář číslo
Kolín
Zuzana Křížová provozní účetní (KL+MH)
zuzana.krizova@ksus.cz +420 602 319 261
Kancelář číslo
Praha
Alena Kůželová provozní účetní (KH+BN)
alena.kuzelova@ksus.cz +420 724 949 639
Kancelář číslo
Praha
Blažena Kollerová účetní, pokladník
blazena.kollerova@ksus.cz +420 602 577 596
Kancelář číslo
Benešov
Jana Volencová účetní
jana.volencova@ksus.cz +420 725 021 958
Kancelář číslo
Kolín
Tereza Matějková vedoucí spisové služby
tereza.matejkova@ksus.cz +420 702 265 035
Kancelář číslo
Praha
Petr Kubeš administrativní pracovník, kurýr
+420 724 108 410
Kancelář číslo
Praha
Oblast investic
Ing. Aleš Čermák, Ph.D. MBA náměstek pro oblast investic
ales.cermak@ksus.cz +420 702 021 917
Kancelář číslo
Říčany
Ing. Jan Fidler, DiS. vedoucí investic
jan.fidler@ksus.cz +420 725 973 551
Kancelář číslo
Říčany
Bc. Marek Hanuš, MPA investiční technik - specialista
marek.hanus@ksus.cz +420 725 973 536
Kancelář číslo
Říčany
Jan Zákostelský, DiS. investiční technik
jan.zakostelsky@ksus.cz +420 601 159 694
Kancelář číslo
Říčany
Ing. Martin Staněk investiční technik
martin.stanek@ksus.cz +420 720 061 020
Kancelář číslo
Říčany
Ing. Martin Dvořák investiční technik
martin.dvorak@ksus.cz +420 702 242 719
Kancelář číslo
Říčany
Bc. Eliška Richtrová investiční technik - agenda smluv
eliska.richtrova@ksus.cz +420 601 159 689
Kancelář číslo
Mnichovo Hradiště
Ing. Milan Peška vedoucí investic EU
milan.peska@ksus.cz +420 601 159 692
Kancelář číslo
Říčany
Martin Voříšek investiční technik
martin.vorisek@ksus.cz +420 702 266 228
Kancelář číslo
Říčany
Ing. Petr Nádvorník investiční technik
petr.nadvornik@ksus.cz +420 725 890 866
Kancelář číslo
Říčany
Lenka Krkošková administrativní pracovník
lenka.krkoskova@ksus.cz +420 607 291 581
Kancelář číslo
Říčany
Vojtěch Melichar investiční technik
vojtech.melichar@ksus.cz +420 702 231 323
Kancelář číslo
Říčany