Zahájení stavby " Okružní křižovatka Dobřejovice - Herink"

25. 9. 2021

Dne 25. 9. 2021 byla zahájena realizace projektu „Okružní křižovatka Dobřejovice - Herink.“ Doba realizace díla je plánována na 4 měsíce.


Zhotovitelem stavby:  EUROVIA CS, a.s.

Technický dozor zhotovitele:  SUDOP GROUP TDI + BOZP Stč. Kraj RS

Cena projektu dle smlouvy: 11 447 011,11 Kč vč. DPH.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.