Veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace zadává veřejné zakázky v souladu s krajskými směrnicemi a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Jednotlivé zakázky jsou uveřejňovány na profilu zadavatele. Viz odkaz:

 

https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_46.html

 

Uzavřené smluvní dokumenty jsou uveřejňovány v registru smluv. Viz odkaz:

https://smlouvy.gov.cz/

 

kontaktní údaje

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje
příspěvková organizace
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 00066001
DIČ: CZ00066001
Datová schránka ID a6ejgmx
E-mail podatelna@ksus.cz


(velikost e-mailu je omezena na 10 MB, povolené formáty souborů – PDF, jpg, doc, xdoc, XlSX, XLS, txt.)

Tereza Matějková - vedoucí spisové služby