Zahájení stavby „III/25915 Bezděz. rekonstrukce mostu ev. č. 25915-1“

16. 11. 2021

Dne 16. 11. 2021 byla zahájena stavba s názvem „III/25915 Bezděz. rekonstrukce mostu ev. č. 25915-1“, která je financována z účelové dotace SFDI. Most se nachází v nezastavěné části obce Bezděz, překonává železniční trať 080 Bakov nad Jizerou – Jedlová. Je součástí silnice III/25915, což je komunikace ležící na hranici Libereckého a Středočeského kraje a napojuje se na silnici I/38. Poloha je definována umístěním původního mostu přes železniční trať. Součástí stavby je i rekonstrukce a rozšíření části navazující komunikace tak, aby šířkové a výškové uspořádání v místě napojení bylo ve shodě s šířkovým a výškovým uspořádáním na mostě.

Zhotovitelem stavebních prací je společnost Skanska a.s.

TDS + BOZP zde vykonává společnost REALSTAV MB, spol. s r.o.

Cena stavebních prací činí 18 088 751,11 Kč s DPH.

Předpokládané dokončení stavebních prací je 16. 07. 2022.