Zahájení stavby "III/24025 a III/24027 Žižice - Ješín“

25. 4. 2022

Dne 25. 4. 2022 byla zahájena realizace projektu „III/24025 a III/24027 Žižice - Ješín.“

Zhotovitelem stavby je společnost STRABAG a.s.

technický dozor zhotovitele vykonává společnost Industries - trade s.r.o.

Cena projektu podle smlouvy činí 16 532 070,96 Kč vč. DPH.

Doba realizace díla je plánována na 5 měsíců.

Projekt je financován ze SFDI.