Zahájení stavby „II/227 a II/221 Kněževes – Svojetín – hr. Středočeského kraje, rekonstrukce.“

1. 11. 2021
Dne 1. 11. 2021 byla zahájena realizace projektu „II/227 a II/221 Kněževes – Svojetín – hr. Středočeského kraje, rekonstrukce.“

Zhotovitelem stavby je společnost Kněževes – Svojetín, zastoupená HERKUL a.s. a Silnice Topolany a.s.

Technický dozor zhotovitele vykonává společnost SHP TS s.r.o.

Cena projektu dle smlouvy činí 80 077 344,23 Kč vč. DPH.

Doba realizace díla je plánována na 10 měsíců.

Projekt je financován ze SFD