Zahájení realizace projektu „III/2722 Semice, rekonstrukce“

8. 11. 2022

Dne 8. 11. 2022 byla zahájena realizace projektu „III/2722 Semice, rekonstrukce“. Jedná se o společný projekt s obcí Semice.

Zhotovitelem stavby je společnost MI Roads a.s. a BES s.r.o.

Technický dozor investora  vykonává společnost/sdružení SGS+IBH s.r.o.

Cena projektu podle smlouvy o dílo činí 87 085 049,76 Kč vč. DPH.

Doba realizace díla je plánována na 9 měsíců od předání staveniště.

Projekt je financován ze SFDI.