Realizace akce II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice provozní staničení km 6,70 – 9,48

17. 6. 2020
Dne  15. 6. 2020 bylo zhotoviteli předáno staveniště pro stavbu II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice provozní staničení km 6,70 – 9,48, součástí stavby je i projekt rekonstrukce mostů II/112 mosty ev.č. 112-007, 009 a 010 u obcí Dobříčkov a Jemniště.

Jedná se o opravu vozovky silnice II/112 v celkové délce 2 780 metrů. Je navržena oprava vozovky s úpravou konstrukčních vrstev až na úroveň pláně, včetně sanace pláně, pročištění odvodňovacích prvků komunikace, výšková rektifikace povrchových znaků inženýrských sítí a obnova a doplnění vodorovného dopravního značení. Začátek úseku je jižně od železničního přejezdu tratě č. 222 Benešov – Trhový Štěpánov (provozní staničení začátku úseku km 6,692), konec úseku před křižovatkou se silnicí III/11117 (provozní staničení konce úseku km 9,480). Předmětem úpravy mostů ev. č. 112-007, 112-009 a 112-010 je náhrada stávajících mostních objektů z poloviny 19. století novými konstrukcemi stejného tvaru.

 

Zhotovitel: Společnost „Sdružení BES – COLAS“

TDS: SUDOP GROUP TDI – BOZP ve Stř.Kr. – provádí PUDIS a.s.

PD + AD: Atelier Promika s.r.o. + TUBES spol. s r.o.

Cena stavby: 93 123 678,85 Kč s DPH dle SoD

Termín dokončení: do 6 měsíců od předání

Projekt je spolufinancován EU.