Předání staveniště II/112 Jemniště - Domašín

17. 6. 2020


Dne 1. 6. bylo předáno staveniště akce II/112 Jemniště – Domašín.

 

Projekt řeší povrchovou úpravu silnice II/112 mezi obcemi Jemniště a Domašín, mezi křižovatkou se sil. III/11117 a mostem ev.č. 112-015, tj. v rozsahu provozního staničení na ZÚ v km 9,480 a na KÚ v km 17,788 v obci Domašín.

Povrchová úprava silnice II/112 nespočívá v rozšíření vozovky, ani změny tvaru křižovatek, ale obnova asfaltového souvrství dle doporučení provedeného diagnostického průzkumu a s tím související úpravy, jako je obnova odvodnění vozovky do stávajících silničních příkopů, rozšíření a úprava nezpevněných krajnic, úprava propustků a jejich pročištění.

 

Zhotovitel: Společnost „II/112 Jemniště – Domašín, BES – COLAS“ (BES s.r.o. + COLAS CZ, a.s.)

TDS: SGS-IBH_TDI (konzultant: SGS Czech Republic, s.r.o.)

Autorský dozor: Pragoprojekt a.s.

Cena stavby: 88 076 853,98 Kč s DPH

Termín: 32 týdnů od předání

Spolufinancováno EU.