Předání stavby „II/268 okružní křižovatka s větví D10“.

7. 3. 2022
Dne 07.03.2022, byla zhotoviteli předána stavba s názvem „II/268 okružní křižovatka s větví D10“.  Jedná so o přepracování stávající průsečné křižovatky na komunikaci II/268, která lze označit za nehodovou, na křižovatku okružní. Okružní křižovatka je navržena tak, aby v co největší míře využila stávajících zpevněných ploch a aby umožnila napojení 5ti komunikací. Na základě dopravně inženýrského průzkumu bylo provedeno kapacitní posouzení a návrh konstrukce vozovky okružní křižovatky. Konstrukce stávajících zpevněných ploch v rozsahu stavby budou odstraněny. Plochy, které nebudou zpevněny, budou zatravněny a případně osázeny vegetací.
 

Zhotovitelem je společnost COLAS CZ, a.s.

TDS+ BOZP IBR Consulting, s.r.o.

Dobra výstavby je plánována na 12 týdnů od předání staveniště

Cena stavby činí 31 266 104,54 Kč s DPH