Obnovení prací na akci "III/0032, III/0037 Průhonice-Dobřejovice"

9. 3. 2022

Dne 9. 3. 2022 byly po zimní přestávce obnoveny stavební práce na akci „III/0032, III/0037 Průhonice-Dobřejovice“ 

 
Zhotovitelem stavby je společnost “SPOLEČNOST PRO PRŮHONICE A DOBŘEJOVICE” s vedoucím společníkem a správcem společnosti  TANNACO, a.s.

Technický dozor zhotovitele vykonává společnost IPSUM CZ.

Cena projektu dle smlouvy činí 28 248 290,53 Kč vč. DPH.

Doba realizace díla je plánována na 16 týdnů.

Projekt je financován ze SFDI.