Kolaudace stavby II/106 hranice okresu Benešov - Chrást nad Sázavou

2. 11. 2021Dne 2.11.2021 proběhla kolaudace akce „II/106 hranice okresu Benešov - Chrást nad Sázavou, rekonstrukce. Tato stavba byla dokončena 31.8.2021.

 
Cílem projektu byla stavební úprava vozovky silnice II. třídy (II/106 v úseku hranice okresu Benešov - Chrást nad Sázavou) v celkové délce 4,988 km zvýšením její únosnosti a odstraněním stávajících poruch krytu (podélné a mozaikové trhliny, drobné výtluky, místy deformace, příčné nerovnosti). Součástí akce byla oprava mostu ev. č. 106-003, který se nachází v řešeném úseku v km 14,155 a propustků v km 15,015 a 16,004.

 

 

Cena díla: 137 020 288,41 Kč s DPH

 

Doba realizace: 10 měsíců ode dne protokolárního předání stavby

 

Zhotovitel: Skanska a.s.

 

TDS+BOZP: SUDOP Praha

 

  

Akce je spolufinancována z fondů EU.