JIŘICE, II/272 km 21,850 do km 22,150 – úprava nehodového místa

7. 3. 2022

Jedná se o řešení úpravy stávajícího směrového oblouku silnice II/272 v oblasti km 22,270- km 22,708. Stavební záměr se nachází v extravilánu obce Jiřice ve směru na Benátky nad Jizerou. V místě stavby se nachází směrový oblouk. Záměrem stavby je přestavba komunikace v předmětném úseku na parametry vyhovující kategorii komunikace. Stávající podoba směrového oblouku nevyhovuje aktuálním požadavkům na bezpečnost silničního provozu.

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. (vedoucí společník) a Konstrukce a dopravní stavby s.r.o. (společník)

TDS: SUDOP PRAHA a.s.

PD+AD: KO-KA s.r.o..

Cena stavby: 12 697 338,39 Kč vč. DPH

Financováno z fondů EU (IROP)