Dokončení stavby II/114 Neveklov -I/3

22. 7. 2021
Dne 22.7.2021 proběhla kolaudace stavby II/114 Neveklov - I/3. Předmětem stavby byla oprava vozovky silnice II/114 v úseku Neveklov – I/3. Návrh opravy vozovky jbyl stanoven na základě diagnostiky vozovky. Součástí stavby byla rovněž oprava stávajících propustků a obnova dopravního značení a dopravních zařízení. Poloha silnice II/114 není oproti stávajícímu stavu jakkoliv měněna. Součástí stavby byla rovněž oprava 18 stávajících propustků. Dále došlo v rámci stavby k pročištění stávajících příkopů.

Cena díla: 97 433 221,00 Kč s DPH

Zhotovitel: Společnost Neveklov - I/3 s vedoucím společníkem BES s.r.o.

TDS+BOZP: SGS-IBH_TDI

 

Akce je spolufinancována z fondů EU.