Dokončená stavba II/112 Zdislavice - Hranice Středočeského kraje

30. 9. 2021
Dne 30. 9. byla úspěšně dokončena stavba II/112 Zdislavice - Hranice Středočeského kraje. Jedná se o rekonstrukci stávající silnice II/112 v úseku dlouhém 11,281 km. Začátek úseku je stanoven v blízkosti průsečné křižovatky (Zdislavice/Pravonín) v provozním staničení km 27,221. Konec úseku je stanoven v blízkosti stykové křižovatky (Křešín) v provozním staničení km 38,535. Rekonstruovaný úsek zahrnuje kompletní výměnu konstrukčních vrstev vozovky, včetně sanace podloží a opravu několika propustků. Dále došlo ke zlepšení odvodnění komunikace, obnova svodidel a dopravního značení. U stávajících mostů není navržena výměna konstrukčních vrstev komunikace, ale pouze obrusné vrstvy.

Stavba byla předávána po úsecích, přičemž polovina byla zkolaudována již loni.

 

Cena stavby: 153 531 862,02 Kč bez DPH (bude drobně upravena ZBV)

Zhotovitel: Sdružení COLAS + BES + ČNES (prováděl převážně COLAS a.s.)

TDS+BOZP: SGS Czech Republic s.r.o.

PD+AD: Valbek spol. s r.o.

Financováno z IROP (EU)