Výsadba stromů Zbuzany

7. 3. 2024
Dle této žádosti požadujete následující informace:

Žádám o zaslání výše nákladů na výsadbu nových stromů podél silnice 0059 v obci Zbuzany po křižovatku se silnicí 00510, k nimž došlo v posledních 5 letech a počtu takto vysazených stromů. Pokud není možné stanovit náklady pro tento úsek, prosím o zaslání nákladů na celý prováděný celek s jeho specifikací. (vč. počtu stromů) Dále žádám o zaslání smlouvy na provádění této výsadby, pokud byla uzavřena s externím subjektem. Dále žádám o zaslání smlouvy na údržbu této výsadby. Dále žádám o informaci, jak bylo o stromy pečováno v prvních 12 měsících po výsadbě, zejména jak často docházelo k zálivce v letních měsících. Dále žádám o specifikaci kolik, aktuálně z těchto stromů přežilo a kolik je uschlých. Děkuji.


KSÚS jakožto povinný subjekt poskytuje následující informaci:

1.
Výsadba v podobě 100 ks ovocných stromů proběhla v 12/2022 podél komunikací III/0059 a III/00510
2.
Objednávka na realizaci výsadby doložena, cena vč. DPH 284 786 Kč dle Smlouvy o dílo s Údržba komunikací s. r. o.
3.
Objednávka na zálivky během roku 2023 doložena, jiná údržba, než zálivky, do této doby neproběhla, cena vč. DPH 274 288,61 Kč
4.
Na podzim 2023 byl kontrolou KSÚS SK zjištěn úhyn nebo neujmutí 28 ks rostlin a následně proběhla výměna rostlin na náklady dodavatele. Alej se průběžně monitoruje a pokud by došlo k dalšímu úhynu, dodavatel bude dále rostliny měnit na své náklady.
5.
V příloze dále naleznete kompletní znění objednávky výsadby spolu s údaji o záznamu v registru smluv; objednávku najdete zveřejněnou zde:
<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/22893093>
S veškerými dalšími dotazy Vás pak odkazujeme na dokumenty zveřejněné právě v registru smluv.

Přílohy: soupis prací