Svojetice - bezpečnostní úpravy a chráničky

31. 10. 2023

Dle této žádosti žádáte následující informace:

 

Obec Svojetice požadovala na vjezdech do obce úpravu povrchu vozovky pro zkrácení brzdné dráhy (obchodní označení rocbinda) nebo tzv. opticko-psychologickou brzdu.

  1. Proč ani jeden z těchto bezpečnostních prvků nebyl v obci realizován?
  2. Prosím o kopie zápisů jednání s obcí a veškeré komunikace k tomuto záměru.
  3. Prosím o kopii stanoviska PČR, pokud bylo k této úpravě vydáno.

Dále mělo být zajištěno uložení chrániček pod silnicí Choceradská pro umístění úsekového měření rychlosti a semafory, celkem 6 chrániček. (příjezd do obce Svojetice od Srbína, náves obce Svojetice, křížení komunikace Choceradská / Na Obci)

  1. Došlo k uložení chrániček v komunikaci?

 

KSÚS jakožto povinný subjekt poskytuje následující informaci:

 

  • Obec Svojetice pravděpodobně zpracovává, tedy zadala u odborné firmy zkreslení dopravních opatření, která dle nám dostupných informací nejsou schválena, projednána ve finálním provedení, a tedy ani stanovena jako místní úprava. Toto stanovení je nezbytné pro realizaci jako takovou.
  • Neevidujeme žádné zápisy z jednání.
  • Kopii stanoviska PČR nemáme k dispozici, s ohledem na bod č. 1 předpokládáme, že zatím ani není vydáno.
  • V rámci akce rekonstrukce II/113 Mukařov – Struhařov v kompetenci, došlo k uložení chrániček, a to na základě objednání obcí Svojetice, kdy zástupce obce byl pravidelně na stavbě, a předpokládáme že si od zhotovitelské firmy tyto chráničky převzal.