Právní stanovisko k rizikům a výpovědi smluv

11. 3. 2024
Dle této žádosti požadujete v souvislosti s informacemi, které zazněly na jednáni Dozorčí rady KSÚS dne 28. února 2024, následující informace:
veškeré rozbory a doporučení, zpracované pracovníky KSÚS nebo externími subjekty

• ohledně právních rizik souvisejících s případnou výpovědí smluv o dílo na údržbu silnic k 1. dubnu 2024 (s 12měsíční výpovědní dobou)
• ohledně právních rizik a možností, jak by KSÚS mohla zajistit zadání potřebných činností na údržbě silnic na přechodnou dobu v teoretickém případě, že by například z důvodu průtahů zadávacího řízení nebyla k 2. dubnu 2025 uzavřena platná nová smlouva, jak z pohledu zadávání zakázek (možnosti prodloužení smluv, přímých objednávek, JŘBÚ aj.), tak z pohledu právní odpovědnosti v situaci, kdyby mezi koncem stávajících smluv a začátkem platnosti nových smluv vzniklo přechodné období nepokryté dlouhodobou smlouvou o údržbě.


Povinný subjekt Vaší žádosti vyhovuje a přílohou poskytuje požadované informace.

Právní stanovisko rizik a a možných nouzových postupů
Právní stanovisko k výpovědi smluv