Oprava silnice III/25915 Víska u Březovic, Bezdědice

28. 2. 2024

K bodu jedna dotazu, ve kterém požadujete: „Projektovou dokumentaci k opravě silnice III/25915 v úseku mezi křižovatkami se silnicemi III/25911 a III/25916, v k. ú. Víska u Březovic, k.ú. Bezdědice, kterou provedla Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o, jakožto správce komunikace, a to prostřednictvím dodavatelské firmy. Termín prací konec roku 2023.“ KSÚS žádosti vyhovuje a informuje, že projektová dokumentace výše uvedeného neexistuje.

 

K budu dva dotazu, ve kterém požadujete: „Smlouvu či jiný právní akt, na základě které dodavatelská firma opravu provedla.“ KSÚS žádosti vyhovuje a přikládá objednávku prací, která je přílohou této zprávy jako dokument s názvem: Objednávka KSÚS č. OBJD-0460.pdf.