Náprava stavu silnice III/10140

18. 12. 2023

Dle této žádosti žádáte o informace:

 

  1. Jak jste vyhodnotili situaci popsanou v mém mailu z 8. 9. 2023, coby investor a objednatel,
  2. Jak bude situace popsaná v mém mailu z 8. 9. 2023 vyřešena.

 
doplňující text zmíněného e-mailu:KSÚS jakožto povinný subjekt poskytuje následující informaci:

 

K bodům 1 a 2 uvádíme:

 

„Zhotovitel poskytl následující vyjádření: v tomto místě jako všude jinde je trasa vozovky vedena po stávajícím tělese zpevněném recyklací za studena, v projektu ani při realizaci tedy nedošlo k žádnému posunu asfaltového krytu. Navíc nezpevněná krajnice není přímo určená k pojíždění a tak nemůže jakkoli řidiče nutit k prudké změně směru. Vytýkaná volba jízdní stopy středem vozovky je spíše dána novým povrchem, který řidičům dovoluje jet vyšší rychlostí než na původním povrchu, ale protože se jedná o místo s malým poloměrem směrového oblouku, tak zde není samozřejmě možné projet onou vyšší rychlostí, fyzikální zákony platí před i po rekonstrukci silnice. Co se týče stížnosti na ono místo jako takové, žádnou další stížnost jsem i přes kontakt s mnoho obyvateli ze Cvrčovic nedostal.“