Lysá nad Labem, obchvat II. etapa

20. 9. 2023

Dle této žádosti žádáte následující informace:

 

  1. V návaznosti na přiložené Vyjádření města k projektové dokumentaci pro stavební povolení Č. j.: MULNL-SM/93388/2022/Kop ze dne 7.2.2023, kde město vzneslo nové požadavky, vás žádáme o poskytnutí informace, jak bude pokračovat příprava výstavby II. etapy obchvatu Lysé nad Labem.
  2. Žádáme o informaci, jak pokračuje majetkoprávní vypořádání potřebných pozemků se zbývajícími vlastníky, kteří odmítli prodej nebo směnu.
  3. Žádáme o předložení optimistického harmonogramu přípravy, realizace a dokončení výstavby obchvatu.

 

KSÚS jakožto povinný subjekt poskytuje následující informaci:

 

  • Probíhá zpracování ekonomické hodnocení jednotlivých variant výstavby, dle kterého následně bude řešen další postup přípravy výstavby.
  • Majetkoprávní vypořádání potřebných pozemků, jejichž vlastníci odmítli prodej nebo směnu, pokračuje v souladu se zákonem o vyvlastnění a pokyny Středočeského kraje.
  • Dle bodu č.1, vše záleží na získání stavebního povolení a dořešení majetkoprávních vztahů. 3.    Předpoklad dokončení výkupů – do 1 roku v návaznosti na postup v rámci vyvlastňovacího řízení, zahájení tendru na zhotovitele do 1,5 roku s tím, že zahájení prací je závislé na disponibilních finančních prostředcích. Realizace stavby cca 2,5 roku.