Hostivice 2

18. 9. 2023

Dle této žádosti žádáte následující informace:

 

  1. Byl samotný projekt rekonstrukce realizován v rámci Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. nebo externí firmou? Pokud externí firmou, tak jaká firma to byla konkrétně? Kolik stál projekt na rekonstrukci této ulice a jméno její autora?
  2. Kdo konkrétně zadával prvky bezpečnosti rekonstruované silnice a v jakém rozsahu?
  3. Kdo konkrétně rozhodl o vyjmutí zpomalovací prahu v rámci rekonstrukce? Na základě jakých podkladů a studií takto rozhodl?
  4. Byly bezpečnostní prvky( přechody, zpomalovací práh , zebry apod) podrobně a detailně konzultovány s městem Hostivice ?
  5. Mělo město Hostivice výhrady k odejmutí zpomalovacího prahu?

 

KSÚS jakožto povinný subjekt poskytuje následující informaci:

 

  • Realizátorem opravy je obchodní společnost Údržba komunikací s.r.o., IČO 08955131, Masarykova 161 Hořovice 268 01.
  • Viz odpověď na předchozí dotaz.
  • Zpomalovací práh nebyl vyňat, výška zůstala zcela stejná, změna je pouze v absenci kamenných obrubníků, díky nímž dochází k průniku vody do spodních živičných a nestmelených vrstev a následně dochází k poruchám a rozpadům těchto vrstev. Sklon vjezdu není ideální, proto se řeší s dodavatelem stavby případná úprava.
  • Retardér nebyl odstraněn, byly odstraněny pouze žulové obruby, které byly nahrazeny vodorovným dopravním značením, které přísluší na vyvýšené vozovky. Město Hostivice nemělo výhrad k provedení rekonstrukce.