Chodník Mstětice

19. 9. 2023

Dle této žádosti žádáte následující informace:

 

  1. Kdy a jakým způsobem se KSÚS vyjádřilo k realizované stavbě chodníku na pozemku 224/1 k.ú. Mstětice, obec Zeleneč.
  2. Současně si dovolujeme požádat o zaslání daného vyjádření.
  3. Ve smyslu § 17 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. žádáme o potvrzení předpokládané výše úhrady nákladů, budou-li účtovány.

 

KSÚS jakožto povinný subjekt poskytuje následující informaci:

 

  • KSÚS se k realizovanému záměru nevyjadřovala. Tento záměr je realizován mimo silniční těleso, za silničním stromovím, mimo pozemky v majetku SČK (správě KSUS). Co se týče pozemku ve vlastnictví SČK, ten byl dotčen pouze nepovoleným ukládáním zeminy/výkopku vlivem realizace záměru. Stavebníka zjišťujeme a budeme požadovat uvedení silničního pozemku do původního stavu.
  • Viz bod. 1
  • Úhradu nákladů neúčtujeme.

Přílohy: fotografie