Zahájení stavby - Lávka vč. cyklostezky Lysá nad Labem – Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol-Labe

5. 5. 2023


Stavba je financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

 Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě nové cyklostezky přes řeku Labe. Pomocí ocelových konzol bude rozšířena stávající konstrukce mostu ev. č. 272-004 – most Bohumila Hrabala, který je součástí komunikace II/272 a k ní budou přivedeny nájezdové rampy cyklostezky, které dále navazují na stávající cyklotrasy.

Investor

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.


Zhotovitelé

Sdružení „Z+F lávka Lysá n/L“

ZEPRIS, s.r.o. (vedoucí sdružení)

FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.


Technický dozor investora

 PUDIS a.s. 


Konečná cena díla:

 Cena Díla bez DPH 41 659 579,59 Kč

 DPH 21% 8 748 511,71 Kč

 Cena Díla včetně DPH 50 408 091,30 Kč

 

Termín realizace projektu:

 Květen 2023 - Únor 2024