Zahájení stavby Labské cyklostezky, úsek ČOV - cukrovar

19. 9. 2022Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem je výstavba nového úseku Labské cyklostezky v úseku Kly – Mělník mezi bývalou ČOV a cukrovarem v blízkosti řeky Labe. Délka nové cyklostezky s asfaltovým povrchem bude necelý 1 km. Nová stavba propojí cyklostezku vedoucí z obce Kly postavenou v roce 2017 Středočeským krajem a cyklostezku končící u cukrovaru postavenou v roce 2020 městem Mělník.

Zhotovitelem stavby je společnost STRABAG a.s.

Technický dozor investora vykonává společnost REALSTAV MB, spol. s r.o.

Cena stavby dle smlouvy činí 10 333 400 Kč vč. DPH.

Doba realizace díla je plánována na 2 měsíce.