Zahájení stavby - Labská cyklostezka Kostelec n. L. – Mělník

24. 4. 2023


Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Dne 12.4.2023 proběhlo zahájení stavby první etapy (úsek SO 102 Kozly – Tuhaň) cyklostezky s názvem „Labská cyklostezka, Kostelec n. L. – Mělník, úsek Kostelec n. L. – Tuhaň“. 

Předmětem zakázky je novostavba cyklostezky podél řeky Labe s asfaltovým povrchem. Jedná se o trasu v délce 10,310 km propojující katastrální území Kostelec n. L. až Tuhaň. Součástí stavby je kromě samostatné cyklostezky také zhotovení odpočinkových míst. Cyklostezka bude součástí tzv. Labské stezky, která je definována jako jedna z hlavních dálkových páteřních tras procházející Středočeským krajem.

 

Úsek SO 102 - první etapa

 úsek Kozly u Tišic – Tuhaň (tj. km 5,160 – 10,310), délka stavební úpravy je 5 150,0 m.
 

Investor

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.
 

Náklady

 44 259 566,75 Kč bez DPH (první etapa)

Zhotovitel

 BES s.r.o.

Technický dozor investora

 REALSTAV MB, spol. s r.o.

Termín realizace projektu

 Duben – říjen 2023 (První etapa)  

Financování

 Projekt je financován z IROP/ITI