Ukončení stavby III/11434 Neveklov - křižovatka s III/11454

29. 6. 2023
Dne 29. 6. 2023 byla ukončena a převzata stavba „III/11434 Neveklov – křižovatka s III/11454.“ Předmětem projektu byla souvislá oprava povrchu silnice III/11434 v rozsahu ACO, ACL a recyklace podkladních vrstev.


Zhotovitelem stavby byla společnost BES, s.r.o.
Technický dozor investora prováděla společnost SGS-IBH_TDI.
Cena stavby činila 25 243 620,61 Kč s DPH.
Délka úseku stavby je 2 987 m.