Ukončení stavby II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

30. 11. 2023

Dne 30. 11. 2023 byla ukončena a převzata stavba „II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic.“ Předmětem akce byla rekonstrukce stávajících silnic II/605 a III/2365, včetně novostavby třech okružních křižovatek, mostů a přeložek IS.


Zhotovitelem stavby byla společnost STRABAG a.s.


Technický dozor investora prováděla společnost Tes-Consulting-Mott MacDonald-SATRA-BUREAU.


Cena stavby dle Smlouvy o dílo a dodatků činila 149 875 129,01 Kč s DPH.


Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.