Předání staveniště „VD Orlík - I. etapa úprava silnice III/11822 od Solenic po křižovatku s III/0046

7. 8. 2023

Dne 07. 08. 2023 proběhlo předání staveniště zhotoviteli k akci „VD Orlík - I. etapa úprava silnice III/11822 od Solenic po křižovatku s III/0046“.

 

Stavba podléhá Usnesení Vlády České republiky ze dne 23. října 2017 č. 739 O přípravě

opatření na dopravní infrastruktuře využitelných pro přepravu nadrozměrných a těžkých

komponent nezbytných pro realizaci nových jaderných zdrojů v lokalitě Temelín a Dukovany.

Z tohoto důvodu bude komunikace upravena na požadavky průjezdu návrhové nadměrné soupravy.

Bude se jednat převážně o úpravy šířkových poměrů, změnu příčného sklonu a

úpravu nivelety. V rozšířených částech komunikací bude nutné zemní těleso stabilizovat

pomocí hlubině založených opěrných stěn.


Cena díla: 107 542 067,82 s DPH

Doba realizace: do 14 měsíců od předání staveniště

Technický dozor: TES Consulting s.r.o..

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.