Předání staveniště Okružní křižovatka sil. II/101 ulic Mostní s Třídou Legií a ulicí Třebízského

11. 6. 2024

Dne 10. 6. 2024 bylo zhotoviteli stavby předáno staveniště a zahájena realizace projektu „Okružní křižovatka sil. II/101 ulic Mostní s Třídou Legií a ulicí Třebízského v Kralupech nad Vltavou“.

 

Předmětem akce je přestavba stávající stykové křižovatky ulic Mostní, Třebízského a Třídy Legií řízenou pomocí SSZ na okružní křižovatku. Současně bude také upraveno vedení stezky pro cyklisty, chodníky pro pěší, přidána nová parkovací místa a vybudovány ochranné ostrůvky pro bezpečnější přecházení. Cílem je zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy ve frekventované části intravilánu města. V celém úseku bude provedena obnova vodorovného a svislého dopravního značení.

 

Zhotovitel stavby: STRABAG Silnice a.s. 

 

Technický dozor investora: KOMOVIA s r.o.

 

Autorský dozor investora: Ateliér malých okružních křižovatek Ing. Petra Novotného Ph.D.

 

Cena stavby podle smlouvy o dílo: 33 048 599,47 Kč s DPH, spoluinvestorem akce je město Kralupy nad Vltavou

 

Plánovaná doba realizace stavby: 6 měsíců od předání staveniště zhotoviteli stavby

 

Stavba je financována z kapitoly 12 Středočeského kraje