Předání staveniště: Okružní křižovatka II/116 a III/11626 Mníšek pod Brdy

19. 7. 2023

Dne 19. 07. 2023 proběhlo předání staveniště zhotoviteli k akci „Okružní křižovatka II/116 a III/11626 Mníšek pod Brdy“. 

V rámci této stavby bude styková křižovatka komunikací II/116 a III/11626 zrekonstruována a upravena na okružní křižovatku. Součástí stavby bude také oprava mostu ev.č. 116-019b. Dojde ke zvýšení zatížitelnosti a zlepšení zádržného systému mostu. V rámci opravy mostu bude provedena také rekonstrukce silnice a zesílení konstrukce vozovky II/116 v okolí mostu cca 50 m (až na pracovní spáry). Rozsah úpravy je dán staničením km 53,600 – km 53,700 v dl. 100 m (vč.mostu). Účelem stavby je zlepšení bezpečnosti a plynulosti provozu. Stavba bude probíhat za úplné uzavírky mostu ev.č. 116-019b a částečné uzavírky v rámci přestavby křižovatky silnic II/116 a III/116 v místě stavby. Pro příjezd do Mníšku pod Brdy bude využíván sjezd č.21 a dále po silnici III/11626. Pro sjezd na silnici II/116 ve směru do Řevnic bude vyznačena objízdná trasa přes sjezd č.14 a silnici III/11510. Ve směru do Řevnic a nájezd na dálnici směr Praha bude na silnici II/116 vyznačena objízdná trasa přes Čisovice na sjezd č.14.

 

Zhotovitel: ZNAKON, a.s. 

Technický dozor stavebníka + koordinátor BOZP: IBH spol. s. r. o.

Cena díla činí: 10 992 495,99 Kč bez DPH

Termín realizace projektu: do 5 měsíců od předání staveniště zhotoviteli