Předání staveniště Jirny – okružní křižovatka

11. 10. 2023
Dne 9.10.2023 proběhlo předání staveniště zhotoviteli k akci  „ Jirny - okružní křižovatka"

Předmětem projektu je přestavba stávající stykové křižovatky silnice II/611 (směr Praha – Poděbrady) a silnice III/6111. Je navržena okružní křižovatka kruhového půdorysu s vnějším poloměrem jízdního pásu R = 14,50 m, s šířkou jízdního pásu 5,00 m. V okružní křižovatce je navržen středový ostrov s poloměrem R = 7,00 m, tento bude lemován zpevněným prstencem šířky 2,50 m. Na okružní křižovatku se připojí celkem 3 větve a bude provedena jedna spojovací větev ve směru od D 11 k obci Nehvizdy (směr Poděbrady).


Zhotovitel: PORR s.r.o.

Technický dozor stavebníka + koordinátor BOZP: AFRY CZ, s.r.o.

Cena díla celkem činí: 18 268 822,00 Kč s DPH

Termín realizace projektu: Do 4 měsíců od předání staveniště zhotoviteli