Předání staveniště III/11447 - křižovatka s III/11447a - křižovatka s III/11438

26. 6. 2023

Dne 26.6.2023 bylo předáno staveniště a zahájena realizace stavby „III/11447 - křižovatka s III/11447a - křižovatka s III/11438“.

Předmětem projektu je realizace rekonstrukce silnice III/11447 v celkové délce cca 2282,75m. Bude provedena rekonstrukce komunikace, úpravy krajnic, odvodnění, oboustranné prohloubení a reprofilace silničních příkopů a nanesení hydroosevu. Dále bude provedena úprava hospodářských sjezdů a sjezdů k přilehlým nemovitostem, vyznačení vodorovného dopravního značení, revize případně výměna svislého dopravního značení a doplnění nebo nové osazení směrových sloupků a svodidel.

 

Zhotovitel: STRABAG AG – odštěpný závod

TDS + BOZP: IPSUM CZ s.r.o.

Cena stavby včetně ZBV: 22 817 645,43 Kč s DPH

 

Projekt je financován z fondu SFDI Národní zdroje.