Předání staveniště II/610 Tuřice - Kbel (Benátky nad Jizerou, průtah

4. 7. 2024
Dne 4. 7. 2024 bylo předáno staveniště a zahájena realizace projektu „II/610 Tuřice - Kbel (Benátky nad Jizerou, průtah).“

Předmětem akce je rekonstrukce úseku silnice II/610 (ulice Pražská), rekonstrukce silnice II/272 (ulice Bratří Bendů) včetně podkladních vrstev, novostavba okružní křižovatky Na Burse a rekonstrukce okružní křižovatky u Penny marketu. Součástí projektu je výstavba chodníků, autobusových zálivů a přeložky IS. Výstavbou dojde ke zklidnění dopravy, zvýšení bezpečnosti a snížení hluku na komunikacích procházejících obytnou částí města. 


Zhotovitelem stavby je společnost MI Roads a.s.

Technický dozor investora vykonává společnost SHP TS s.r.o.

Cena stavby podle smlouvy činí 144 569 420,22 Kč vč. DPH. Spoluinvestory stavby jsou Město Benátky nad Jizerou a Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

Doba realizace díla je plánována na 17 měsíců


Projekt je financován ze SFDI ÚD