Předání staveniště II/608 hr.hl.m. Praha - Veltrusy

27. 5. 2024

Dne 23. 5. 2024 bylo předáno staveniště a následně bude 27. 5. 2024 zahájena realizace akce II/608 hr.hl.m. Praha - Veltrusy - II/101 I. Etapa I. Část, provozní staničení 1,960 – 5,555 km.

Předmětem rekonstrukce komunikace II/608 je obnova a zesílení krytu vozovky uvedené komunikace v rozsahu km 1,960 (za okružní křižovatkou Zdiby) – km 5,555. Oprava silnice je navržena na základě diagnostického průzkumu. Dle průzkumu je celá trasa rozdělena na úseky a proveden návrh opravy.

Stávající vozovka je živičná. V celém úseku dojde k obnově krytu vozovky a částečně k obnově podkladních vrstev. Odvodnění je provedeno v extravilánu na okolní terén a v intravilánu pomocí uličních vpustí do stávající kanalizace.

V celém úseku nová šířka komunikace respektuje stávající stav. V celé délce mimo obce bude upravena nezpevněná krajnice v šíři 0,75m. Lokálně, v místě nedostatečné šířky, bude nezpevněná krajnice v šíří 0,5m.


Zhotovitelem stavby: Colas CZ, a.s.

Technický dozor:  QM-4C, s.r.o.

Cena stavby: 76 472 000,65 Kč vč. DPH.

Doba realizace: 4 měsíceProjekt je financován z účelové dotace SFDI