Předání staveniště II/273 Chloumek u Mělníka - Lhotka

3. 4. 2024

Dne 2. 4. 2024 bylo předáno staveniště a zahájena realizace projektu „II/273 Chloumek u Mělníka - Lhotka.

Předmětem akce je provedení souvislé údržby silnice II/273 mezi křižovatkami se silnicí III/2734 a křižovatkou se silnicí III/25931 v rozsahu výměna asfaltového krytu, prohloubení stávajících příkopů, obnova krajnic, sanace pískovcové stěny v nejnutnějším rozsahu, úpravy sjezdů na hospodářské pozemky.  Zhotovitelem stavby: STRABAG a.s.

Technický dozor:  BUNG CZ s.r.o.

Cena stavby: 16 843 724,09 Kč vč. DPH.

Doba realizace díla je plánována na 5 měsíců.
Projekt je financován z národních zdrojů.