Předání staveniště „II/114, II/119 a III/10226 Dobříš–průtah, rekonstrukce silnice - I. a II. etapa

11. 9. 2020Dne 27.8.2020 proběhlo předání staveniště k akci „II/114, II/119 a III/10226 Dobříš – průtah, rekonstrukce silnice - I. a II. etapa“.

Předmětem I. etapy je rekonstrukce ulice Pražská ve městě Dobříš. Daný úsek je definován světelně řízenou křižovatkou s ulicí Plk. B. Petroviče (Mírovým náměstím) a směrovým obloukem u zámku Dobříš. Hlavním cílem je kompletní rekonstrukce vozovky a celková modernizace uličního prostoru.

Předmětem II. etapy je rekonstrukce komunikace v centru města. Začátek úseku je na Mírovém náměstí v oblasti křižovatky Pražská - Plk. B.Petroviče, komunikace pokračuje přes Mírové náměstí do ulice Příbramská až po křižovatku s ulicemi Fričova, Františka Průši. Součástí je řešení křižovatky v oblasti Tyršova náměstí s ulicí Bezručova a rovněž část ulice Plk. B. Petroviče v oblasti Mírového náměstí. Všechny zmíněné součásti jsou silnicemi II. třídy a slouží jako průtah dopravy městem.

Objednatel č. 1: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o.
Objednatel č. 2: Město Dobříš

Zhotovitel:

ROBSTAV k.s.

Technický dozor stavebníka:

SGS-IBH_TDI

Výkonem TDI pověřen člen sdružení IBH spol. s r.o.

Cena díla činí za objekty KSÚS:

25 128 320,48 Kč bez DPH

Výše podpory z EU činí 85% z celkové částky uznatelných nákladů.

Termín realizace projektu:

Do 8 měsíců ode dne protokolárního předání staveniště.

PROJEKT „II/114, II/119 a III/10226 Dobříš – průtah, rekonstrukce silnice - I. a II. etapa“ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.