Předání staveniště II/107 Všechromy – rekonstrukce silnice a okružních křižovatek

3. 4. 2024
Dne 3.4.2024 proběhlo předání staveniště zhotoviteli k akci II/107 Všechromy – rekonstrukce silnice a okružních křižovatek.

Předmětem projektu je stavba s názvem „II/107 Všechromy – rekonstrukce silnice a okružních křižovatek“. Stavba se nachází v mírně zvlněném území Středočeského kraje cca 10 km jihovýchodně od hranice s hlavním městem Prahou. Stavba prochází katastrálním územím Všechromy. Silnice II/107 je silnice II. třídy vedoucí z Říčan do Týnce nad Sázavou.

 Stavba řeší opravu úseku silnice II/107. Opravovaný úsek začíná v obci Všechromy, pokračuje jižním směrem nejprve k dálnici D1 a poté dále směrem na Velké Popovice. Končí za okružní křižovatkou se silnicí III/00323. Kromě opravy souvislého úseku silnice II/107 v délce cca 0,7 km dojde i k rekonstrukci 3 okružních křižovatek. Dvě z okružních křižovatek připojují rampy z dálničního sjezdu na 15. km dálnice D1, třetí okružní křižovatka připojuje silnici III/00323 a komunikací obsluhující Logistické centrum Všechromy.

 Stavba se bude realizovat po etapách. Během etapy dojde vždy k úplné uzavírce daného úseku pro veškerou dopravu.

Zhotovitel: EUROVIA CZ, a.s.

Technický dozor stavebníka + koordinátor BOZP: Ateres CZ, s.r.o.

Cena díla celkem činí: 39 056 018,54 Kč s DPH

Termín realizace projektu: Do 6,5 měsíců od předání staveniště zhotoviteli.


Stavba je financovaná z fondu SFDI.