Předání staveniště a zahájení realizace akce III/23915 Dřínov - Drchkov

2. 7. 2024

Dne 1. 7. 2024 bylo zhotoviteli stavby předáno staveniště a zahájena realizace projektu „III/23915 Dřínov - Drchkov“.

 

Předmětem akce je kompletní rekonstrukce komunikace III/23915 v délce 3,150 km mezi obcemi Dřínov a Drchkov. Rekonstrukce silnice III/23915 začíná v místě křižovatky se silnicí III/23732, dále pokračuje v nezastavěném území extravilánu přes intravilány obcí Dřínov a Drchkov až po silnici III/23917, kde rekonstrukce končí u železničního přejezdu. Silnice v daném úseku je v nevyhovujícím stavu s narůstající dopravní zátěží. V celém úseku bude provedena obnova vodorovného a svislého dopravního značení. Součástí stavby jsou také rekonstrukce propustků, obnovy sjezdů a reprofilace příkopů.

 

Zhotovitel stavby: STRABAG Silnice a.s.

 

Technický dozor investora: BUNG CZ s.r.o.

 

Autorský dozor investora: SAGASTA s.r.o.

 

Cena stavby podle smlouvy o dílo: 30 522 503,74 Kč s DPH

 

Plánovaná doba realizace stavby: 6 měsíců od předání staveniště zhotoviteli stavby, stavba bude dle HMG zhotovitele stavby dokončena do konce roku 2024

 

Stavba je financována z kapitoly 12 Středočeského kraje