Předání staveniště a zahájení akce Kolizní místo v Letech, křižovatka Pražská-Řevnická-Na Kovárně

12. 4. 2024
Dne 12. 4. 2024 bylo zhotoviteli stavby předáno staveniště a zahájena realizace projektu „Kolizní místo v Letech, křižovatka Pražská-Řevnická-Na Kovárně“.


V rámci akce dojde k rekonstrukci stávajících chodníků, doplnění nových stezek pro chodce a cyklisty, stavební úpravu stávajícího přechodu a míst pro přecházení, nový sdružený přechod s přejezdem pro cyklisty, nové veřejné osvětlení přechodů/přejezdů, opravu povrchu křižovatky, dopravní značení na silnici II/115 a místních komunikacích a nové odvodňovací prvky v Letech u křižovatek ulic Pražská-Řevnická-Na Kovárně a Pražská-Alšova.


Zhotovitel stavby: Údržba silnic s.r.o.

Technický dozor investora: PUDIS a.s.

Zpracovatel PD, AD: 4roads s.r.o.

Cena stavby podle smlouvy o dílo: 2 635 458,38 Kč s DPH, spoluinvestorem akce je obec Lety.

Plánovaná doba realizace stavby: 1 měsíc od předání staveniště + dokončovací práce

Stavba je spolufinancována ze SFDI