Předání staveniště a zahájena stavba Vltavská cyklistická cesta cyklostezka Zdiby - Klecany

23. 4. 2024


Dne 22.4. 2024 bylo zhotoviteli stavby předáno staveniště a zahájena realizace projektu Vltavská cyklistická cesta cyklostezka Zdiby - Klecany (ulice Nábřežní).

 

Předmětem zakázky je výstavba smíšené cyklostezky pro chodce, cyklisty mezi obcí Zdiby a městem Klecany, kterými je vedena cyklotrasa EuroVelo 7. Nová cyklostezka bude vedena v zeleni v odstupu od vozovky místní komunikace v Nábřežní / Povltavské ulici.

Cyklostezka má celkovou délku 656 metrů, je navržena v základní šířce 3,0 metru. V celé délce nové cyklostezky bude realizováno veřejné osvětlení.

 

Zhotovitel stavby: POHL cz, a.s. 

Technický dozor investora: AFRY CZ, a.s. 

Zpracovatel PD, AD: PPU spol. s.r.o. 

Cena stavby podle smlouvy o dílo: 9 957 100,89 Kč s DPH 

Plánovaná doba realizace stavby: 3 měsíce od předání staveniště + dokončovací práce

 

Stavba je spolufinancovaná z IROP