Předání staveniště a zahájena realizace projektu III/11628 Voznice.

26. 3. 2024

Dne 25. 3. 2024 bylo předáno staveniště a následně 2. 4. 2024 byla zahájena realizace projektu III/11628 Voznice.

Jedná se o opravu silnice III/11628 v úseku od křižovatky se silnicí II/116 v obci Nová Ves pod Pleší, přes obec Voznice ke křižovatce s komunikací Pražská (před stávající čerpací stanicí PHM v Dobříši). Technický stav stávající silnice je nevyhovující a nachází se zde několik technických a bezpečnostních závad. V rámci projektu byla navržena její optimální oprava, hlavním podkladem pro zpracování projektu byl Diagnostický průzkum vozovky. Z něj vyplynula navržená technologie opravy recyklace za studena.


Zhotovitelem stavby: PORR a.s

Technický dozor: IBH, spol. s r.o.

Cena stavby: 86 975 021,97 Kč vč. DPH.

Doba realizace: 7 měsíců


Projekt je financován ze SFDI