Předání staveniště a zahájena realizace projektu II/116 Nová Ves pod Pleší

26. 3. 2024


Dne 25. 3. 2024 bylo předáno staveniště a zahájena realizace projektu „II/116 Nová Ves pod Pleší“.

Jedná se o opravu silnice II/116 v úseku od konce obce Mníšek pod Brdy ke křižovatce silnic II/116 a III/11628 v obci Nová Ves pod pleší, jejichž technický stav je nevyhovující a nachází se zde několik bezpečnostních závad. V rámci projektu byla navržena její optimální oprava, hlavním podkladem pro zpracování projektu byl Diagnostický průzkum vozovky. Návrh opravy je rozdělen do dvou úseků. Úsek č. 1 – km 0,000 - km 0,773, kde je šířkové uspořádání navrženo jako kategorie S 6,5 tak, aby minimální šířka jízdního pruhu byla alespoň 3 m (ve stávajícím stavu je šířka jízdního pruhu 2,75 m) a úsek č. 2 – km 0,733 - km 2,921, ve kterém se niveleta zvyšuje o 1 cm. V místech, kde není komunikace vymezena stávajícími obrubami dojde k sanacím krajů vozovky. Zhotovitelem stavby: M – Silnice a.s. Technický dozor: BUNG CZ s.r.o.

 

Autorský dozor: METROPROJEKT Praha a.s.

Cena stavby: 42 639 986,08 Kč vč. DPH.

Doba realizace díla byla plánována na 7,5 měsíce (bude však o 3 měsíce zkrácena)

Stavba je spolufinancována Evropskou unií