Předání staveniště a zahájena realizace akce „OK silnic II/106 x III/1065 x x III/1066 - Krhanice

3. 4. 2024


Dne 2. 4. 2024 bylo předáno staveniště a zahájena realizace projektu „Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 - Krhanice.“ 

Předmětem akce je přestavba průsečné křižovatky silnice II/106 x III/1065 x III/1066 na jednopruhovou okružní křižovatku extravilánového typu. Součástí stavby je i úprava navazujících pozemních komunikací v nezbytném rozsahu. Stavba dále řeší úpravu odvodnění silnic, návrh vč. přeložky veřejného osvětlení křižovatky a stávajícího sdělovacího vedení CETIN v nezbytném rozsahu vyvolaném stavebními úpravami silnic. Součástí stavby jsou komunikace pro pěší vč. autobusových nástupišť. 


Zhotovitelem stavby: BES s.r.o.

Technický dozor investora: AFRY CZ s.r.o.

Cena stavby podle smlouvy: 18 075 926,10 Kč vč. DPH, spoluinvestorem akce je obec Krhanice

Doba realizace díla je plánována na 18 týdnů


Stavba je spolufinancována Evropskou unií.