Oprava lávky přes řeku Sázavu – Zbořený Kostelec – Týnec nad Sázavou

22. 4. 2024

Dne 20. 4. 2024 bylo zhotoviteli stavby předáno staveniště a zahájena realizace akce „Oprava lávky přes řeku Sázavu – Zbořený Kostelec – Týnec nad Sázavou“.

Předmětem akce je oprava dřevěné lávky přes řeku Sázavu ve Zbořeném Kostelci. Oprava lávky vychází z mimořádné mostní prohlídky a návrhu oprav, ve kterém je zahrnuto: předláždění chodníku, očištění povrchů lávky a jejich součástí, sanace povrchu čel příčníků, obnova PKO ocelových prvků, výměna prvků (mostiny, parapet, krycí desky a podélníky), nátěr dřevěných prvků, vyplnění otvorů v patní ocel. desce, obnova betonových povrchů, vykácení náletů, znovuosazení zábrany proti vjezdu.

Zhotovitel stavby: TANNACO, a.s.

Technický dozor investora: BUNG CZ s.r.o.

Cena stavby podle smlouvy o dílo: 1 737 735,45 Kč s DPH

Plánovaná doba realizace stavby: 6 týdnů od předání staveniště.