Kolaudace stavby Labská cyklostezka, úsek ČOV-cukrovar

22. 2. 2023


Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Dne 14.2.2023 proběhla kolaudace stavby „Labská cyklostezka, úsek ČOV – cukrovar“. 

Předmětem stavby byla výstavba smíšené stezky pro chodce a cyklisty v úseku Labské cyklostezky Kly – Mělník mezi bývalou ČOV a cukrovarem v blízkosti řeky Labe. Délka nové cyklostezky s asfaltovým povrchem činí necelý 1 km. Nová stavba propojuje cyklostezku vedoucí z obce Kly postavenou v roce 2017 Středočeským krajem a cyklostezku končící u cukrovaru postavenou v roce 2020 městem Mělník.

Cyklostezka je součástí dálkové páteřní cyklotrasy č. 2 a mezinárodní cyklotrasy Labská stezka vedoucí podél řeky Labe od pramene v Krkonoších k ústí do Severního moře v Německu.

 

Zhotovitel

STRABAG a.s.

 

Technický dozor investora

 REALSTAV MB, spol. s r.o.

                                                                                                                                                             

Termín realizace projektu

 Do 2 měsíců od předání staveniště zhotoviteli