Kolaudace stavby Kruhový objezd na silnici II/608 ulice Teplická v Postřižíně

5. 9. 2022

Dne 31.08.2022 proběhla kouladace projektu Kruhový objezd na silnici II/608 ulice Teplická v Postřižíně. 


Předmětem stavby byla přestavba stykové křižovatky v obci Postřižín na okružní křižovatku. Součastí akce byla úprava odvodnění komunikace, přeložka vodovodu, výstavba parkovacího stání v ulici Pražská a výstavba protihlukové stěny. 

Cena díla: 16 985 679 Kč s DPH

 

Doba realizace: 6 měsíců ode dne protokolárního předání stavby

 

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

 

TDS+BOZP: Pudis a.s.

 

  

Akce je spolufinancována z fondů EU.