III/24025 a III/24027 Žižice - Ješín

29. 7. 2022

Dne 29.7.2022 byla ukončena a převzata stavba „III/24025 a III/24027 Žižice - Ješín.“
Zhotovitelem stavby byla společnost STRABAG a.s.
Technický dozor investora prováděla společnost INDUSTRIES-TRADE s.r.o.
Cena stavby činila 19 654 598,45 Kč s DPH.
Stavba byla financována z národních zdrojů.
Předmětem projektu byla rekonstrukce silnice v úseku mezi obcemi Žižice a Ješín, včetně odvodnění, sanací propustků a rekonstrukcí stávajících hospodářských sjezdů.