III/11434 Neveklov – křižovatka s III/11454

18. 7. 2022
Dne 18. 7. 2022 bylo předáno staveniště a zahájena realizace projektu „III/11434 Neveklov – křižovatka s III/11454.“
Zhotovitelem stavby je společnost BES, s.r.o.
Technický dozor investora vykonává společnost SGS-IBH TDI.
Cena stavby podle smlouvy činí 25 800 598,33 Kč vč. DPH.
Doba realizace díla je plánována na 8 měsíců.  
Projekt je financován z národních zdrojů.
Předmětem stavby je rekonstrukce silnice III/11434 včetně podkladních vrstev, odvodnění komunikace a obnovy dopravního značení komunikace.